Мэдээ

2023-03-21Дуудлага худалдаа
2022-11-08“Говь-Алтай аймагт 108 сая мод тарьж, ургуулах” ажлын хүрээнд хийгдсэн инженерийн хийцлэлтэй 10 худгийн ажлыг ашиглалтад хүлээн авлаа.
2022-11-02Тайшир с умын Засаг Даргын 2022 оны А/112 дугаар захирамжаар дагуу дараах байршилд газар эзэмших эрхийн нээлттэй дуудлага худалдааг дахин зарлаж байна.
2022-11-02Есөнбулаг сумын Ерөнхий боловсролын 3-р сургуулийн спорт заалны барилга
2022-10-26Есөнбулаг сумын Ерөнхий боловсролын 1-р сургуулийн спорт заалны барилгад улсын комисс ажиллаж, үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад авахаар шийдвэрлэлээ.
2022-10-26Дэлгэр сумын 75 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгад улсын комисс ажиллаж, үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад хүлээн авлаа.
2022-10-26“СУМДЫН ШИНЭЧЛЭЛ-ХӨДӨӨГИЙН ХӨГЖИЛ” ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД ХИЙГДЭЖ БУЙ БИГЭР СУМЫН АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН ТӨВ ШУГАМ, ЦЭВЭРЛЭХ БАЙГУУЛАМЖ АШИГЛАЛТАД ОРЛОО.
2022-10-25Дуудлага худалдаа
2022-05-24ГАЗРЫН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА
2021-12-01Есөнбулаг сумын мөрдөгдөж буй газрын төлбөрийн итгэлцүүр /бүс/
2021-12-01Есөнбулаг сумын мөрдөгдөж буй газрын төлбөрийн итгэлцүүр /худалдаа үйлчилгээ/
2021-12-01Есөнбулаг сумын мөрдөгдөж буй газрын төлбөрийн итгэлцүүр /хөдөө аж ахуй ба бусад/
2021-12-01Есөнбулаг сумын мөрдөгдөж буй газрын төлбөрийн итгэлцүүр /хөдөө аж ахуй/
2021-12-01Есөнбулаг сумын мөрдөгдөж буй газрын төлбөрийн итгэлцүүр /Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар/
2021-09-10Говь-Алтай аймагт хэрэгжиж буй бүтээн байгуулалтын ажлууд
2021-09-08Говь-Алтай аймагт хэрэгжиж буй бүтээн байгуулалтын ажлууд
2021-09-012022 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө
2021-08-31ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА
2021-04-21ГАЗРЫН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА
2020-04-07ГАЗРЫН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА
Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР