Зарлал
2022 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд санал авна. Саналыг харъяа сумын Газрын даамал болон ГХБХБГ-т, e-gazar утасны аппликейшн ашиглан цахимаар өгөх боломжтой         |        

Мэдээ, мэдээлэл

Улсын хэмжээнд

Газрын статистик

Төрийн байгууллагууд

Мэдээлэл ороогүй байна

Санал асуулга
Facebook
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР