Тайшир с умын Засаг Даргын 2022 оны А/112 дугаар захирамжаар дагуу дараах байршилд газар эзэмших эрхийн нээлттэй дуудлага худалдааг дахин зарлаж байна.

2022-11-02

Дуудлага худалдааг 2022 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 1000 цагт “Цахим хэлбэр‘’-ээр зохион байгуулна.

Дуудлага худалдаанд оролцох иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагууд дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлтээ; Газрын цахим биржийн систем /www.mle.mn/-ээр илгээнэ.

Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР