Есөнбулаг сумын Ерөнхий боловсролын 1-р сургуулийн спорт заалны барилгад улсын комисс ажиллаж, үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад авахаар шийдвэрлэлээ.

2022-10-26

Барилга угсралтын гүйцэтгэгч: “Арвин бэлт” ХХК

Зураг төсөл зохиогч: “Барилга байгууламж” ХХК

Захиалагчийн хяналтын байгууллага: Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар

Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр: Улсын төсвийн

Төсөвт өртөг: 981,000,000 төгрөг

Гэрээний дүн: 949,475,485 төгрөг

Гэрээний эхлэх,дуусах огноо:

2020 оны 08 дугаар сарын 21-ний өдөр

2022 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр

Ажлын явцын хувь: 100 хувьтай

Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР