ТҮҮХЭН ХӨГЖИЛ

1998 Аймгийн засаг даргын дэргэдэх Газрын алба нэртэй 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулагдаж байв.
2000 Аймгийн Засаг Даргын дэргэдэх хэрэгжүүлэгч агeнтлаг Байгаль орчин, Газрын харилцааны алба болон өөрчлөгдөж үйл ажиллагаа явуулж байсан. 
2003 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн албатай нэгдэж шинээр батлагдсан хуулиудыг хэрэгжүүлэх газрын шинэтгэлийн үйл ажиллагааг эрхлэх зорилгоор шинэ бүтцээр байгуулагдсан. 
2007 Газрын алба нь биe даан үйл ажиллагаа явуулж  7 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байв.
2009 Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар болон үйл ажиллагааны хамрах хүрээг тэлснээр нийтдээ 16 ажилтан албан хаагчтай, 18 суманд газрын даамалтай мэргэжлийн боловсон хүчтэй болон ажиллаж байна.
Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР