Есөнбулаг сумын Ерөнхий боловсролын 3-р сургуулийн спорт заалны барилга

2022-11-02
Есөнбулаг сумын Ерөнхий боловсролын 3-р сургуулийн спорт заалны барилгад улсын комисс ажиллаж, үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад авахаар шийдвэрлэлээ.
Барилга угсралтын гүйцэтгэгч: “Арвин өргөө констракшн” ХХК
Зураг төсөл зохиогч: “Барилга байгууламж” ХХК
Захиалагчийн хяналтын байгууллага: Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр: Улсын төсвийн
Төсөвт өртөг: 948 163 986 төгрөг
Гэрээний дүн: 899 119 554 төгрөг
Гэрээний эхлэх,дуусах огноо:
2020 оны 08 дугаар сарын 15-ны өдөр
2022 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр
Ажлын явцын хувь: 100 хувьтай
Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР