ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Говь-Алтай аймгийн ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН эрхэм зорилго нь:

             

              Аймгийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд барилга, хот байгуулалтын болон газрын талаар төрөөс баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх, барилга хот байгуулалт, нийтийн аж ахуйн чиглэлийн төрөл бүрийн төсөл, хөтөлбөр, арга хэмжээний хэрэгжилтэнд хяналт тавьж захиалагчийн үүрэг гүйцэтгэх, мөн түүнчлэн аймгийн эдийн засаг, нийгмийн зорилтыг хот байгуулалт, төлөвлөлтийн бодлоготой уялдуулан хотын ерөнхий төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангуулах, газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх,  иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын газрыг баталгаажуулах, газрын кадастр эрхлэх, мэдээллийн сан байгуулж нийтэд мэдээллээр чанарын өндөр түвшинд үйлчлэхэд оршино.

Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР