БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

 ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗАР

 1. Газрын харилцаа, Барилга, Хот байгуулалтын газрын дарга                         Д.Алтанзагас                                      99029955
 2. Газрын удирдлагын хэлтсийн дарга                                                                  Д.Гаадамба                                         99250828
 3. Барилга, Хот байгуулалтын хэлтсийн дарга                                                   Б.Бямбадорж                                      91112389
 4. Нягтлан бодогч                                                                                                  М.Мөнгөнбаяр                                     94611161
 5. Мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн                                                               Б.Отгонбаяр                                        99065763
 6.   Захиргаа, албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан мэргэжилтэн                                 Б.Бадамлянхуа                                     99839685
 7. Захиргаа хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн                                      М.Саранзаяа                                       95102332
 8. Газар зохион байгуулалт, төлөвлөлт, өмчлөлийн мэргэжилтэн                     А.Пүрэвсэд                                          96497788
 9.  Кадастрын мэргэжилтэн                                                                                     М.Ариунсэлэнгэ                                  99143463
 10. Газар, геодези зураг зүйн улсын байцаагч                                                     А.Оюун-Эрдэнэ                                    99975605
 11. Геодези, Зураг зүйн мэргэжилтэн                                                                     Г.Болд-Эрдэнэ                                     99919268
 12. Газрын төлбөр, татвар үнэлгээний мэргэжилтэн                                             Д.Мөнхтуяа                                         99072069
 13. Барилгын техник хяналтын улсын байцаагч                                                       Б.Батбилэг                                       99564222
 14. Барилгын материалын үйлдвэрлэл, лабораторын мэргэжилтэн                   З.Отгонцэцэг                                        89079307
 15. Барилгын хяналтын мэргэжилтэн                                                                   Б.Цэрэндаваа                                      95192233
 16. Хот байгуулалтын кадастр, зураг төсөл магадлалын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн            Г.Бат-Эрдэнэ                                         99505819
 17. Инженерийн дэд бүтэц хариуцсан мэргэжилтэн                                              М.Мөнхцэцэг                                       80800228
 18. Барилгын лабораторийн шинжээч                                                                    Н.Ган-Эрдэнэ                                     99484404
 19. Жолооч                                                                                                               Ц.Сансар                                              99542434

СУМЫН ГАЗРЫН ДААМАЛ

                                       

 1. Есөнбулаг сумын даамал                                            Б.Дулмаа                                              99208502
 2. Алтай сумын даамал                                                   Б.Энхтуяа                                              95854505
 3. Баян-Уул сумын даамал                                              С.Оюунбилэг                                         94111120
 4. Бугат сумын даамал                                                   С.Буяннэмэх                                          99248173
 5. Бигэр сумын даамал                                                   Б.Зундуй                                               99484470
 6. Дарив сумын даамал                                                   Н.Хишигсүрэн                                       99489601
 7. Дэлгэр сумын даамал                                                 С.Наранцэцэг                                        99841285
 8. Жаргалан сумын даамал                                             М.Очмаа                                               86980440
 9. Халиун сумын даамал                                                 Б.Батцацрал                                          99892078
 10. Хөхморьт сумын даамал                                              Т.Батнасан                                           86991992
 11. Тайшир сумын даамал                                                Б.Гантуул                                               99700873
 12. Төгрөг сумын даамал                                                  Ж.Батбаяр                                             95009522
 13. Тонхил сумын даамал                                                 Л.Даваацэрэн                                       99533739
 14. Цогт сумын даамал                                                    Д.Алтанцэцэг                                         88987574
 15. Цээл сумын даамал                                                   Б.Насанбуян                                          99062636
 16. Чандмань сумын даамал                                            Г.Анхбаяр                                            95657636
 17. Шарга сумын даамал                                                 Б.Гэрэлт-Од                                           91992971
 18. Эрдэнэ сумын даамал                                                Э.Энхбаяр                                             94980107

 

Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР