Дэлгэр сумын 75 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгад улсын комисс ажиллаж, үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад хүлээн авлаа.

2022-10-26

Хүчин чадал: 75 хүүхэд

Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэгч: “Шатат” ХХК

Зураг төслийн автор: “Хангайн нар” ХХК

Захиалагчийн хяналтын байгууллага: Барилга хөгжлийн төв, Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар

Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр: Улсын төсөв

Гэрээний дүн: 1,374,782,703 төгрөг

Гэрээний эхлэх,дуусах огноо:

2019 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдөр

2022 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдөр

Ажлын явцын хувь: 100 хувьтай

Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР