Эрхэм зорилго

Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд газрын салбарын бодлого, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хариуцаж, нийгэм, эдийн засгийн төлөвлөлтийн шаардлага хангахуйц орон зайн мэдээллийн бодит бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг нийлүүлэхэд оршино.

2017 он 02 сарын 03-10 ний ГХБХБГазрын мэдээ

2017 он 02 сарын 03-10 ний ГХБХБ...

ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН 7 ХОНОГИЙН ТАЙЛАН 2017 оны 02 сарын 10-ны өдөр    &...
2017/ 02/ 13 Дэлгэрэнгүй
2017 он 1 сарын 23-27 ний ГХБХБГазрын мэдээ

2017 он 1 сарын 23-27 ний ГХБХБГ...

Газрын харилцааны талаар.              2017 оны 01 сарын 01-ний ...
2017/ 01/ 30 Дэлгэрэнгүй
Газар эзэмших төсөл сонгон шалгаруулалтын урилга

Газар эзэмших төсөл сонгон шалга...

                           Газар эзэмшүүлэх төсөл сонгон ...
2016/ 04/ 22 Дэлгэрэнгүй

Видео мэдээ

Cанал асуулга

Фейсбүүк